It Fûnemint

 

 

Wij zijn It Fûnemint, een basisschool die het onze leerlingen gunt om te leren en leven in een sfeer van veiligheid, rust, structuur en kennisoverdracht.

 

Wij werken als team samen om onze leerlingen zo te begeleiden, dat we ze motiveren en inspireren om hun talenten zo optimaal mogelijk te benutten en hun verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces.

We willen dat onze leerlingen zich op niveau ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden. Daarnaast is de driehoek ouders-leerkracht-kind voor ons van wezenlijk belang.

 

Wanneer de leerlingen onze school verlaten zijn ze zo optimaal mogelijk voorbereid op een maatschappij die voortdurend verandert. Ze zijn in staat zich adequaat aan te passen aan die veranderende omstandigheden.

 

 

Missie:

Wij gunnen elk kind een ontwikkeling op zijn/haar niveau.

 

 

Motto:

In Fûnemint foar in libben lang learen!