(0515) 331 921 funemint@degreiden.nl

Procedure ziek melden:

Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u hem/haar ziek melden via het volgende nummer:

0515-331921

BGG: 06-26393142 of via de mail: funemint@degreiden.nl