We werken op It F√Ľnemint met een continurooster.
We gaan uit van het 5-gelijke-dagen-model, d.w.z. dat we op alle 5 dagen dezelfde schooltijden hanteren.
De schooldag begint om 8.25 of 8.30 uur en duurt tot 14.00 /14.05 uur.
De kinderen uit de groep 1 hebben vrijdags vrij!


Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 8.30-14.00 uur 8.25-14.05 uur
Dinsdag 8.30-14.00 uur 8.25-14.05 uur
Woensdag 8.30-14.00 uur 8.25-14.05 uur
Donderdag 8.30-14.00 uur 8.25-14.05 uur
Vrijdag 8.30-14.00 uur 8.25-14.05 uur