(0515) 331 921 funemint@degreiden.nl

Visie van It Fûnemint:

Wij zijn een christelijke school die ernaar streeft onze leerlingen te laten leren en leven in een sfeer van veiligheid, rust, structuur en kennisoverdracht.Op onze school gebruiken we Bijbelse verhalen en spiegelverhalen als inspiratiebron. We willen dat leerlingen zich op hun niveau ontwikkelen tot een evenwichtige persoonlijkheden. Dit doen we door talenten te benutten en te waarderen, leerlingen sociaal vaardig te maken, leerstof op maat aan te bieden en leerlingen verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces.

Dit alles is het “Fûnemint”  voor de ontwikkeling van kind en school.